Hakediş Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Günümüzde enerji, inşaat, elektrik, mekanik iş branşlarında yapılan işlerin ödemeleri, ya hakediş yapılarak ya da götürü usulü dediğimiz sabit bir fiyat üzerinden anlaşılarak yapılır. Şimdi hakediş  usulü iş yapmayı ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. İlgi alanımız elektrik olduğu için yapılacak olan açıklamalar elektrik imalat hakedişleri için geçerlidir.

Önce hakediş nedir ve nasıl yapılır sorusunun cevabından başlayalım. Hakediş, taşeron firmanın  nerelerde hangi işin yapıldığını(ataşmanlar) işi yaptıran yetkili kişilerin onaylı imzalarıyla ana firmadan ödeme istemek için hazırladığı belgelerdir. Hakediş içerisinde işin yapıldığı yerleri gösteren as-build dediğimiz çizimler bulunur. Hakedişi inceleyecek ve onaylayacak kişi baktığında hangi mahalde ne kadar kablo kullanılmış, kaç aydınlatma sortisi vardır, kaç priz sortisi vardır bunu görebilmelidir. As-build veya çizimlerde gösterilen imalat daha sonra metraja dökülür. Metraj sayfasında bütün imalatlar cinsine göre toplanır ve toplam metraj oluşturulur. Elektrik imalatlarında 35m’yi geçen linye hatlarında bu metrajı geçen kısımlar metraj olarak, geçmeyen kısımlar ise sorti olarak adet bazında ödenir. Konutlarda ana besleme kabloları metraj olarak, kablo tava ve bara işçiliği kg olarak hesaplanır. Metraj kısmında imalat ya metre olarak, ya adet olarak ya da takım olarak girilir. Örnek olarak elektrik imalatlarında 3×120+70 mm2 N2XH kablo metraj olarak, avize sortisi adet olarak, k1 izolatör takımı takım olarak hakedişlere girilir. Daha sonra metrajların birim fiyatlarla çarpılıp paraya döküldüğü kısım vardır. Bu sayfada toplam metrajlar birim fiyatlarla çarpılır ve elektrik imalatının malzeme+montaj olarak parasal karşılığı ortaya çıkar. Sözleşmelerde birim fiyatı olmayan kalemler için ortalama bir hesapla birim fiyat oluşturulabilir. Bir imalat için hangi birim fiyatların kullanılacağı firmaların yaptığı sözleşmede bulunur ve  bu fiyatlar sektöre ve anlaşmaya göre değişebilir. Daha sonra açığa çıkan bu parasal tutar ödeme sayfasına aktarılır. Taşerondan kesilecek yemek, avans ödemeleri, stopaj gibi kesintiler ödeme sayfasında toplam parasal imalat tutarından çıkarılarak taşerona ödenecek tutar bulunur.

Örnek Metraj Sayfası

Örnek Metraj Sayfası

Ödemelerin hakediş usulü ile yapılmasının işveren firma için avantajları vardır. Şimdi bunları inceleyelim :

  • Ödemeler, yapılan imalata  paralel olarak yapılır. Bu sayede taşeron yapmadığı işin parasını almaz ve toplu para alıp işi bırakma riski ortadan kalkar.
  • Taşeron firmanın yaptığı işler daha rahat kontrol edilir yani bu işi gerçekten hakedip etmediği ortaya çıkar.
  • Hakedişlerde yapılan işler birim fiyatlara göre verildiği için işin miktarı arttığında veya azaldığında ortaya çıkacak yeni bedel kolayca hesaplanabilir. Bu sayede sözleşmeye sadık kalınarak imalat miktarı arttırılabilir veya azaltılabilir.
  • Taşeron firma para alabilmek için işi daha hızlı ve programlı yapar.
  • Ödemelerde yapılacak bir hata sonraki hakedişte düzeltilebilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!