Elektrik Faturalarındaki Terimler Ne Anlama Gelir?

elektrik abonelik fatura

Elektrik faturasındaki ayrıntılara tüketicilerin bir çoğu dikkat etmez. Ancak faturada abonelik numarasından vergilere kadar bir çok bilgi verilmiştir. Şimdi elektrik faturasında yazan bu ibareleri tek tek inceleyelim.

 • İşletme adı, elektrik alan abonenin ikamet adresinin hangi elektrik dağıtım işletme müdürlüğü sınırları içerisinde bulunduğunu gösterir.
 • Tarife kodu, abonenin hangi tarifede olduğunu belirtir.
 • İşletme kodu, elektrik abonesinin bağlı bulunduğu işletmenin kodunu gösterir.
 • Abone grubu, abonenin kullandığı elektrik enerjisinin hangi gruptan fiyatlandırıldığını gösterir.
 • Dönem, elektrik faturasının hangi aya ait olduğunu gösterir.
 • Dosya no, abonenin enerji aldığı ana noktanın dosya numarasıdır.
 • Marka, abonenin kullandığı elektrik sayacının markasını belirtir.
 • Abone numarası, elektrik dağıtım şirketinin sözleşme esnasında verdiği abone numaradır.
 • Sıra no, müşterinin elektrik dağıtım şirketinde ilgili dosyada kaçıncı sırada bulunduğunu gösterir.
 • Sayaç no, abonenin kullandığı elektrik sayacının seri numarasını belirtir.
 • Çarpan, sayaçtan okunan endeks değerinin çarpıldığı  rakamsal bir orandır. Bu oran sayaç trafolarına bakılarak bulunur.
 • İlk endeks, elektrik faturası döneminin başında okunan endeks değeridir.
 • Son endeks, elektrik faturası döneminin sonunda okunan endeks değeridir.
 • Trafo kaybı, transformatör üzerindeki enerji kayıpları için aboneden tahsil edilen tutardır.
 • Tüketim miktarı, ilk endeks ile son endeks arasındaki farkın paraya çevrilmesiyle oluşan tutardır.
 • Tüketim, ilk endeks ile son endeks arasındaki farkın kWh cinsinden miktarıdır.
 • Birim fiyat, abonenin bulunduğu tarifedeki 1 kWh elektrik enerjisinin Türk Lirası cinsinden bedelidir.
 • Perakende satış hizmet bedeli, enerji dağıtım şirketinin elektrik satışı esnasında yaptığı hizmetlere karşılık abonenin yaptığı elektrik tüketiminin belirli bir katsayı ile çarpılmasıyla bulunan değerdir.
 • İletim sistem kullanım bedeli, enerji dağıtım şirketinin elektrik iletim hizmetlerine karşılık abonenin yaptığı elektrik tüketiminin belirli bir katsayı ile çarpılmasıyla bulunan değerdir. Bu değer elektrik dağıtım şirketi tarafından elektrik iletim şirketine ( TEİAŞ ) ödenir.
 • Dağıtım bedeli, enerji dağıtım şirketinin sistemde bakım ve yenileme yatırımları için aboneden aldığı abonenin yaptığı elektrik tüketiminin belirli bir katsayı ile çarpılmasıyla bulunan değerdir.
 • Kayıp kaçak bedeli, enerji dağıtım şirketinin elektrik satışı esnasında sistemde oluşan kayıplara ve kaçak elektrik kullanımlarına karşılık abonenin yaptığı elektrik tüketiminin belirli bir katsayı ile çarpılmasıyla bulunan değerdir.
 • Sayaç okuma bedeli, abonenin elektrik tüketiminin faturalandırılması için elektrik sayacının okunma bedelidir.
 • Demant, elektrik abonesinin fatura dönemi içerisinde kW cinsinde en fazla çektiği güç miktarıdır.
 • Gündüz, gündüz zaman dilimi içerisinde  (06:00 – 17:00 ) tüketilen enerjiyi gösterir.
 • Puant, puant zaman dilimi içerisinde ( 17:00 – 22:00 ) tüketilen enerjiyi gösterir.
 • Gece, gece zaman dilimi içerisinde ( 22:00 – 06:00 ) tüketilen enerjiyi gösterir.
 • Sözleşme gücü, abonenin elektrik dağıtım şirketi ile yaptığı sözleşmede geçen güç miktarıdır. Meskenler için standart 5 kW’ dır.
 • Açma bedeli, borçtan dolayı enerjisi dağıtım şirketi tarafından kesilen abonelere uygulanan enerjiyi tekrar bağlama ücretidir.
 • Gerilim trafo oranı, elektrik sayacının içerisinde bulunan gerilim trafosunun gerilim dönüştürme oranıdır.
 • Akım trafo oranı, elektrik sayacının içerisinde bulunan akım trafosunun akım dönüştürme oranıdır.
 • Sayaç bedeli, elektrik sayacını eğer dağıtım şirketi verirse tüketiciden alınacak tutardır.
 • Okuma saati, sayacın okunduğu zamanı belirtir.
 • Günlük ortalama tüketim,  abonenin fatura dönemi içerisinde tükettiği enerjinin kWh cinsinden günlük ortalama değeridir.
 • İlk okuma, ilk endeksin okunduğu tarihtir.
 • Son okuma, son endeksin okunduğu tarihtir.
 • Tebliğ tarihi, elektrik faturasının abone adresine gönderildiği tarihtir.
 • Sonraki okuma dönemi, sayacın okunacağı bir sonraki ayı belirtir.
 • Enerji fonu, yeni yapılacak yatırımlar için aktif enerji, kayıp-kaçak bedeli, güç ve güç aşım bedeli, reaktif enerji tüketim tutarları üzerinden % 1 oranında alınarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı aracılığıyla enerji fonuna aktarılan tutardır.
 • TRT payı, aktif enerji, kayıp-kaçak bedeli, güç ve güç aşım bedeli, reaktif enerji tüketim tutarları üzerinden % 2 oranında alınarak TRT ‘ ye aktarılan tutardır.
 • Belediye tüketim vergisi, aktif enerji, kayıp-kaçak bedeli, güç ve güç aşım bedeli, reaktif enerji tüketim tutarları üzerinden hesaplanarak belediyeye aktarılan tutardır.
 • KDV, elektrik faturasındaki katma değer vergisidir.
 • (+/-) Tutar, bir önceki aydan kalan veya bir sonraki aya aktarılacak küsurat miktarıdır.
 • Yuvarlama, faturaki parasal yuvarlama miktarıdır.
 • Fatura tutarı, elektrik tüketim miktarına ek hizmetler ve vergilerin eklenmesiyle oluşan dağıtım şirketine ödenmesi gereken toplam tutardır.
 • Ödeme tarihi, elektrik faturasının hangi tarihler arasında ödenebileceğini belirtir. Son ödeme tarihi geçen elektrik faturasına gecikme bedeli ilave edilir.
 • Eski borç gecikme zammı hariç, ifadesi önceki aylardan kalan ödenmemiş fatura toplamlarının gecikme faizi eklenmemiş tutar toplamını gösterir.

2016 yılından itibaren elektrik faturasındaki vergiler tek bir kalem altında toplanarak “dağıtım bedeli” şeklinde tüketicilerden alınmaya başlanmıştır.

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!