Kategori: Yenilenebilir Enerji

güneş enerji santralleri 0

Güneş Enerjisi İle Nasıl Elektrik Üretilir?

Fotovoltaik hücreler diğer bir deyişle güneş pilleri ülkemizde son yıllarda değeri artan güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken malzemelerdir. Hücreler bir araya gelerek güneş panellerini oluştururlar. İstenilen güce ulaşmak için ise bu paneller...

0

Rüzgar Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Yeryüzündeki  farklı yüzey şekilleri ve güneşin yeryüzünün farklı noktalarını farklı açılarla ısıtması rüzgarları oluşturmaktadır. Rüzgar, basıncı yüksek yerden basıncı alçak yere doğru eser. Bu hareket enerjisine “rüzgar enerjisi” denir. Rüzgarların oluşturduğu güç, rüzgar hızının...

Hidroelektrik Santraller 0

Hidroelektrik Santrallerde Elektrik Nasıl Üretilir ?

Ülkemizde yenilenebilir enerji açısından en önemli yeri hidroelektrik kaynaklarımız tutar. Enerji üretiminde fosil yakıtlı kaynakların kullanılması dışa bağımlılığımızı artırmakta ve sera etkisini artırarak hava kirliliğine neden olmaktadır. Bilimsel araştırmalara göre fosil yakıtlı santrallerin olduğu yerleşim...

error: Content is protected !!